Κυριακή 25 Αυγούστου 2013

Αγησίλαος ο Β΄

Ο βασιλιάς της Σπάρτης Αγησίλαος ο Β΄ υπήρξε μια από τις σημαντικότερες πολιτικές και στρατιωτικές προσωπικότητες της Αρχαίας Ελλάδας. Άνθρωπος με σημαντικά πνευματικά και ψυχικά χαρίσματα και κυρίως με πανελλήνιο όραμα, το οποίο προσπάθησε να υλοποιήσει απελευθερώνοντας τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας και βαδίζοντας για την κατάλυση της περσικής αυτοκρατορίας. Δυστυχώς όμως για άλλη μια φορά οι Πέρσες εκμεταλλεύτηκαν τη διαίρεση και τις αντιθέσεις των ελληνικών πόλεων και με λίγο περσικό χρυσάφι κατάφεραν να ξεσηκώσουν τις αντίπαλες πόλεις της Σπάρτης σ' έναν αδελφοκτόνο πόλεμο, τον Βοιωτικό ή Κορινθιακό (395-387 π. Χ.) και με αυτόν τον τρόπο να ματαιώσουν τα σχέδια του Αγησιλάου και να οδηγήσουν στην υπογραφή της επονείδιστης Ειρήνης του Βασιλέως με την οποία οι Πέρσες γίνονταν ουσιαστικά ρυθμιστές της κατάστασης στην Ελλάδα. Αυτό που δεν κατάφερε να επιτύχει ο Αγησίλαος πραγματοποιήθηκε ως γνωστόν αργότερα από τον Αλέξανδρο.

Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

Η συγκεκριμένη εργασία του συναδέλφου είναι εξαιρετική για τη διδασκαλία του συγξεξριμένου κειμένου

Δευτέρα 20 Μαΐου 2013

Καλημέρα. Το συγκεκριμένο ιστολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος ΤΠΕ 2 φιλολόγων             πύλη